Advarsels- og brugsanvisninger: 


Generelt:

 • Brug kun håndværktøjet til det formål, det er beregnet til! Overhold vedlagte brugsanvisninger!
 • Foretag aldrig ændringer eller bearbejdning af værktøjet! Det må kun bruges i original tilstand. Ved behov for reservedele, må man udelukkende bruge originale reservedele. Undtagelser: Korrekt efterslibning af skæreværktøj!
 • Arbejd aldrig med et beskadiget værktøj! Beskadiget værktøj skal erstattes med det samme!
 • Håndtag skal være fri for olie og fedt!
 • Arbejde med spændeværktøj må kun udføres af faglært personale og med værktøj egnet til formålet! 
 • Brug altid beskyttelsesbriller, når der udføres arbejde, hvor der kan opstå spåner, eller dele kan springe af.
 • Beskyt dine hænder med arbejds- eller monteringshandsker, afhængigt af arbejdet!
 • Vælg en sikker ståflade, så du er sikker på at stå stabilt! Brug sikkerhedssko!
 • Overhold vedligeholdelsesanvisningerne. En korrekt brug kan nemlig kun sikres, hvis værktøjerne vedligeholdes med regelmæssige mellemrum. 
 • Derudover gælder sikkerhedsforskrifterne fra de relevante institutioner som f.eks. forskrifter fra brancheforeninger, arbejdsgiverens instruktioner og lovbestemmelser, der gælder i landet, hvor værktøjet tages i brug.

Spændeværktøj:

 • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller som transport.
 • Spændeværktøjer må kun spændes manuelt uden brug af hjælpeværktøj.
 • Forkert brug kan medføre personskade eller materiel skade.
 • Ændr eller bearbejd aldrig spændeværktøjer, de må kun bruges i original tilstand. Er der brug for reservedele, må der kun bruges originale reservedele.

Skæreværktøj:

 • Manuelle pladesakse må kun anvendes til klipning af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnet til overklipning af runde og kantede metalforme som f.eks. tråd.
 • Skæreværktøj må kun bruges manuelt uden brug af hjælpeværktøj.
 • Brug beskyttelsesbriller og handsker under arbejdet, afskårne dele kan kvæste den, der klipper, samt de omkringstående.
 • Forkert brug kan medføre personskade eller materiel skade.
 • Forbindelsen til strømkilden skal afbrydes, før man arbejder med elektrisk udstyr. Ellers kan man få stød.
 • Skæreretning for sakse og knive skal altid føres væk fra kroppen.
 • Skæreværktøj skal altid opbevares med lukkede skær et synligt sted. Håndtaget skal pege hen mod dig!
 • Opbevar skæreværktøj separat! Derved skånes skærene og dine fingre!
 • Skæreværktøj skal slibes med jævne mellemrum! Hvis skæreværktøjet er sløvt, er der større fare for at blive kvæstet, og der skal bruges mere kraft til at opnå den samme skæreydelse.

Tænger:

 • Brug beskyttelsesbriller og handsker under arbejdet. Afskårne dele kan kvæste den, der klipper, samt de omkringstående.
 • Forbindelsen til strømkilden skal afbrydes, før man arbejder med elektrisk udstyr. Ellers kan man få stød.
 • Brug aldrig tænger som hammer!
 • Kontrollér, om kæberne er slidte! Slidte kæber fører til, at emnet skrider og dermed til uheld.
 • Gribetænger er kun egnet til kortvarig fastholdelse af emnerne!

Generel produktinformation:

 1. BESSEY forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer til enhver tid. Nogle produktspecifikationer kan variere afhængigt af region for at leve op til kravene på det internationale marked.
 2. Alle illustrationer fremstillet af BESSEY, der viser BESSEY værktøj i brug, skal kun give et indtryk af, hvad værktøjet kan bruges til. Under fotograferingen har man valgt delvist at udelade beskyttelsestøj som f.eks. handsker for bedre at kunne demonstrere produkterne. Dette betyder ikke, at kunden ikke er forpligtet til at bruge passende beskyttelsestøj under arbejdet med spænde- og skæreværktøj fra BESSEY.
 3. Kunden bærer selv ansvaret for tilliden til eller brugen af informationer om et produkt og for anvendelsen af et produkt. BESSEY fraskriver sig i alle tilfælde ­udtrykkeligt enhver form for ansvar for direkte, indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader. Desuden skal alle krav på skadeserstatning, erstatning for tab og øvrige påstande begrænses til købsprisen på det pågældende produkt.