Tvingvagn ZW 2

Produktdetaljer
  • Mycket stabil metallkonstruktion på hjul
  • Mått 100 x 60 x 153 cm
  • Håller upp till 120 tvingar, fast även långa stora skruvtvingar
  • Tvingar av aducergods och helstål med spännvidder mellan 200 och 2 000 mm
  • Med skylt och skylthållare
  • Användbar som försäljningshjälp och i verkstaden
Artikelnr Innehåll Vikt
kg
ZW2 utan tvingar 33
ZW2-A99 Skruvtvingar av aducerat gjutjärn 10 x TG20, 10 x TG25, 5 x TG30, 5 x TG40, 5 x TGK60, 3 x TGK80, 2 x TGK100, 2 x TGK125, 2 x TGK150, 2 x TGK200, 2 x GZ20, 2 x GZ25 154,300
ZW2-A99-2K Skruvtvingar av aducerat gjutjärn 2K 10 x TG20-2K, 10 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 5 x TG40-2K, 5 x TGK60-2K, 3 x TGK80-2K, 2 x TGK100-2K, 2 x TGK125-2K, 2 x TGK150-2K, 2 x TGK200-2K, 2 x GZ20-2K, 2 x GZ25-2K 154,300
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.