Fasonsax

Produktdetaljer
 • För korta och raka konturklipp
 • Skär med mikrotandning som förhindrar att arbetsstycket glider av
 • Levereras höger- eller vänsterklippande
Artikelnr Total längd Total längd Skärlängd Skärlängd Plåttjocklek (600 N/mm²) Brukstid Vikt
mm " mm " mm kg
D27 260 10  1/4 40 1  9/16 1,2 ++ 0,490
D27L 260 10  1/4 40 1  9/16 1,2 ++ 0,490
 • Stomkomplettering
 • Stombyggnad
 • Metallbyggnad
 • Stomkomplettering med byggskivor
 • Träbyggnad
 • Plåtslagararbeten
 • Gör arbetet mindre utmattande tack vare lägre kraftbehov
 • Handplåtsaxar får endast användas för att klippa i tunna plåtar av mjuka metaller eller stål. Lämpar sig inte för klippning av runda eller kantiga metaller som t.ex. tråd.
 • Skärverktyg får bara användas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Använd skyddsglasögon och handskar under arbetet - arbetare och personer i omgivningen kan skada sig på avklippta delar.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Slå från strömmen när du arbetar på elektrisk utrustning. Annars kan du utsättas för elektrisk stöt.
 • Skär alltid i riktning bort från kroppen när du använder saxar eller knivar.
 • Lägg undan skärverktyg alltid med slutna skär på ett väl synligt ställe. Handtaget alltid i riktning mot dig!
 • Förvara skärverktygen separat! Detta skonar skären och dina fingrar!
 • Skärverktyg ska skärpas regelbundet! Genom slöa skärverktyg ökas risken för kroppsskador. Dessutom krävs mer kraft för samma skäreffekt.
 • Skärhuvud av smitt stål, brunerat
 • Saxhandtag av tvåkomponentsplast med plåtelement
 • Förbindelseelement av stål, förzinkade resp. brunerade
 • Ta bort allmän smuts
 • Torka av skäret med regelbundna mellanrum beroende på nedsmutsningsgrad med en lätt oljig trasa för att ta bort materialdamm
 • Inolja skruvförbandet regelbundet på skärets insidor
 • Bryna rostiga eller repade skär lätt med en oljesten
 • Om saxen har för mycket spel, ska skruven dras åt något. (Saxen ska fortfarande kunna öppnas och stängas utan större kraftbehov.)