Idealisk sax, liten och lättmanövrerad D15A i säljkartong

Produktdetaljer
 • För genomgående raka klipp och konturklipp
 • Skärhuvudets nya geometri gör saxen mycket lättmanövrerad – ytterst lämpligt för mycket små radier och svåråtkomliga ställen
 • Optimerad hävarmsutväxling tillsammans med mycket kompakt konstruktion garanterar 100 % effekt vid låg kraftansträngning.
 • ERGO‐skänklar gör arbetet mindre utmattande
 • Levereras höger‐ eller vänsterklippande
Artikelnr Minsta beställnings Bredd x djup x höjd
mm
D15A-Display 10 x D15A 155 x 140 x 260
D15AL-Display 10 x D15AL 155 x 140 x 260
 • Stomkomplettering
 • Stombyggnad
 • Metallbyggnad
 • Stomkomplettering med byggskivor
 • Träbyggnad
 • Plåtslagararbeten
 • Teknik framför storlek - universalsaxen
 • Handplåtsaxar får endast användas för att klippa i tunna plåtar av mjuka metaller eller stål. Lämpar sig inte för klippning av runda eller kantiga metaller som t.ex. tråd.
 • Skärverktyg får bara användas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Använd skyddsglasögon och handskar under arbetet - arbetare och personer i omgivningen kan skada sig på avklippta delar.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Slå från strömmen när du arbetar på elektrisk utrustning. Annars kan du utsättas för elektrisk stöt.
 • Skär alltid i riktning bort från kroppen när du använder saxar eller knivar.
 • Lägg undan skärverktyg alltid med slutna skär på ett väl synligt ställe. Handtaget alltid i riktning mot dig!
 • Förvara skärverktygen separat! Detta skonar skären och dina fingrar!
 • Skärverktyg ska skärpas regelbundet! Genom slöa skärverktyg ökas risken för kroppsskador. Dessutom krävs mer kraft för samma skäreffekt.
 • Skärhuvud av smitt stål, brunerat
 • Saxhandtag av tvåkomponentsplast med plåtelement
 • Förbindelseelement av stål, förzinkade resp. brunerade
 • Ta bort allmän smuts
 • Torka av skäret med regelbundna mellanrum beroende på nedsmutsningsgrad med en lätt oljig trasa för att ta bort materialdamm
 • Inolja skruvförbandet regelbundet på skärets insidor
 • Bryna rostiga eller repade skär lätt med en oljesten
 • Om saxen har för mycket spel, ska skruven dras åt något. (Saxen ska fortfarande kunna öppnas och stängas utan större kraftbehov.)

Produktvideo Idealisk sax, liten och lättmanövrerad D15A i säljkartong