Idealne nożyczki, małe i zwrotne D15A w opakowaniu handlowym

Szczegóły produktu
 • Przeznaczone do długich cięć prostych oraz cięć kształtowych
 • Nowa geometria główki zapewnia nożycom niebywałą zwrotność, ułatwiając wycinania łuków o bardzo małych promieniach w trudno dostępnych miejscach
 • Udoskonalona przekładnia dźwigniowa o kompaktowej konstrukcji zapewnia maksymalną wydajność cięcia przy zmniejszonym nakładzie siły
 • Rękojeść ERGO gwarantuje pracę bez uczucia zmęczenia
 • Dostępne cięcie prawostronne lub lewostronne
Numer katalogowy Minimalny zamówienie Szerokość x głębokość x wysokość
mm
D15A-Display 10 x D15A 155 x 140 x 260
D15AL-Display 10 x D15AL 155 x 140 x 260
 • Prace wykończeniowe
 • Prace budowlane
 • Prace konstrukcyjne
 • Sucha zabudowa
 • Ciesielstwo i konstrukcje drewniane
 • Dekarstwo
 • Nie liczy się rozmiar, liczy się technika – nożyce uniwersalne
 • Nożyce dźwigniowe do blach mogą być stosowane tylko do przecinania cienkich blach z miękkich metali i stali. Nie są odpowiednie do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych takich jak np. drut.
 • Narzędzia do cięcia mogą być obsługiwane tylko ręcznie bez użycia dodatkowych środków pomocniczych.
 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Odcięte elementy mogą zranić osobę wykonującą pracę oraz osoby znajdujące się w otoczeniu.
 • Nieprawidłowe użycie może spowodować szkody osobowe lub rzeczowe.
 • Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektrycznych odłączyć je od zasilania - w przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
 • Cięcie nożycami i nożami wykonywać w kierunku od ciała na zewnątrz.
 • Narzędzia do cięcia przechowywać zawsze z zamkniętymi ostrzami w dobrze widocznym miejscy. Rękojeść musi być skierowana w stronę osoby chwytającej narzędzie!
 • Narzędzia do cięcia przechowywać oddzielnie! To chroni ostrza i zabezpiecza przez zranieniem!
 • Narzędzia do cięcia należy regularnie ostrzyć! Tępe narzędzia zwiększają ryzyko zranienia i wymagają użycie większej siły w celu uzyskania takiego samego rezultatu cięcia.
 • Główka nożyc ze stali kutej, czerniona
 • Rękojeści nożyc z tworzywa sztucznego dwukomponentowego z elementem blaszanym
 • Elementy łączeniowe ze stali, ocynkowane lub czernione
 • Usunąć widoczne zabrudzenia
 • Czyścić ostrze lekko zwilżoną w oleju szmatką w regularnych odstępach czasu, w zależności od stopnia zabrudzenia (usuwać pył)
 • Połączenie śrubowe regularnie oliwić od wewnętrznej strony ostrza
 • Zardzewiałe lub porysowane ostrza wypolerować na kamieniu do ostrzenia
 • W przypadku zbyt dużego luzu nożyc wyregulować śrubę mocującą (nożyce muszą się wciąż lekko otwierać i zamykać.)

Film o produkcie Idealne nożyczki, małe i zwrotne D15A w opakowaniu handlowym